... de wereld verandert als je zelf beweegt ...

Spiritueel consult

 

We leven in een turbulente tijd, niet alleen door allerlei vragen over hoe het verder gaat verlopen na de pandemie maar ook al enige tijd vragen steeds meer mensen zich af wat er eigenlijk gaande is als iedereen het heeft over het Aquarius tijdperk.

Vol overtuiging in je eigen leven staan. Weten wie je bent, wat je waard bent en
vol vertrouwen jezelf laten zien.  Dat gun ik iedereen.

Een spiritueel consult wordt heel vaak een ‘reading’ genoemd. Daarbij gaat het over de dilemma’s die volgen uit vraagstukken over persoonlijk functioneren, wat er speelt op dit moment en waarom, en soms terug naar de basis: wie ben ik. Je komt uit bij de knelpunten, wat speelt er onbewust mee in je gedrag en handelen, op het werk, in relaties. Wat geeft je aanhoudende stress. Alles waardoor je het gevoel hebt niet optimaal te functioneren. En dan zijn er natuurlijk de vraagstukken over ‘waarom heb ik geen grip op mijn omgeving’.

Zelf verantwoordelijkheid nemen, leer te luisteren naar je eigen intuïtie en gevoel

Mijn missie is mensen te stimuleren inzicht te krijgen bij de vragen die op dit moment spelen, de kern van conflicten op het pad. Op weg helpen de eigen weg (terug) te vinden in de aardse maatschappij en de veranderende samenleving. Mensen weer laten her-inneren wie ze zijn en waarom.

Tegenslagen horen bij het leven en als je vol energie en in balans bent kun je alles aan. Maar vaak is er een disbalans gegroeid in on-afhankelijkheid, luisteren naar je eigen gevoel en opkomen voor je levensgeluk. Ben je wel congruent? Of laat je je zelfbeeld bepalen door hoe de buitenwereld reageert?

Worden je gedachten, gedragingen en wensen ingegeven door je omgeving, ben je innerlijk en uiterlijk nog wel dezelfde persoon. Door jezelf te begrijpen en waarderen lopen ook relaties met de wereld om je heen harmonieuzer.

Zijn lang ingesleten patronen om te voldoen aan de wensen en normen van anderen jouw levensgeluk gaan bepalen? En zijn status en materie hierin de norm geworden voor succes, een succesvol leven? Is je innerlijk geluk ondergeschikt geraakt….

 …. de wereld verandert als je zelf beweegt…. De Wet van Harmonie (Pythagoras)

Zie de gebeurtenissen en mensen in je leven als een spiegel voor jezelf. Gebeurtenissen en mensen die je aantrekt zijn een reflectie van jezelf, hoe je denkt en hoe je bent in het leven. Verander daarom je manier van denken.

Vaste gegevens veranderen niet. In welk gezin je bent geboren, hoe en waar, en je basisgezondheid. Hoe je ermee omgaat en wat je doet bepaal je zelf. Bewustwording en verandering daarin manifesteren zich ook in de buitenwereld. Je eigen gedragsverandering opent een weg naar een gelukkiger leven. Met zelfrespect en zelf de regie hebben over je levensverhaal.

Ik wil iedereen graag stimuleren tot zelfontplooiing, het zelf ontdekken en zelf het heft in handen nemen. Zelf de dingen veranderen. Alleen dan wordt het een natuurlijke manier van zijn. Nogmaals, inzicht krijgen, daar kan ik bij helpen. Moed om ervoor te gaan, dat kan ik alleen maar stimuleren!

Goeroes bestaan niet echt!

Door anderen verklaarde niet en zelfverklaarde al helemaal niet!!

Succesvolle marketing wel…

Steeds meer mensen ontwikkelen in deze tijd hun intuïtieve gaven en ontdekken dat sommige paranormale dingen eigenlijk heel normaal zijn. De diagnose ‘hoogsensitief’ is geen uitzondering meer. De ontwikkeling op dit gebied gaat snel. Werd je 20 jaar geleden nog voor gek verklaard, inmiddels lijkt de trend te zijn dat je niet meer meetelt als je niet een spirituele workshop hebt gedaan. Hoe een maatschappelijke ommekeer ineens voor een nieuwe hype en commerciële business heeft gezorgd. Met natuurlijk de onvermijdelijke meelifters. Informeer jezelf als je een workshop uitzoekt. En volg je intuïtie of het goed voelt of niet!!

Wil je begeleiding/coaching/healing of een workshop volgen voor het ontwikkelen of verbeteren van je eigen spirituele gaven, het verbeteren van het contact met je intuïtie, neem dan vrijblijvend contact op door een mail te sturen met je vraag.