... de wereld verandert als je zelf beweegt ...

Antwoorden en Inzichten

Zoek je naar antwoorden op je spirituele vragen? Dat kan heel eenvoudig via een telefonisch en/of e-mail contact. Dat klinkt misschien vreemd maar voor een spiritueel consult is afstand niet belangrijk! Heb je toch liever een persoonlijk gesprek? Dat kan natuurlijk ook. Neem dan contact op via de mail om een afspraak te maken. Bij contact staan eventueel de activiteiten gepland waar ik aan deelneem en als er weer mogelijkheden zijn voor inloopspreekuren.

Paragnost, vragen en antwoorden

We willen graag alles weten en onder controle hebben. Zo zijn er in de consulten als paragnost veel soorten vragen voorbij gekomen.

Veelal persoonlijke vragen maar ook over andere mensen. Dat ligt erg gevoelig en is eigenlijk ook geen relevante vraag. Hier geldt dat de achterliggende vraag eigenlijk veel belangrijker is.

Toekomstvragen als: komt Jantje/Pietje terug zijn eigenlijk vragen buiten jezelf. De vraag is meer waarom is het zo belangrijk geworden dat het je leven beheerst en hoe kom je van die malende gedachtestroom af. Zo kunnen er vele vragen en ergernissen zijn die de gedachten compleet beheersen waardoor het een dwangmatige maalstroom wordt die het complete denken en functioneren beheerst. Vaak weet je zelf intuïtief het antwoord wel op sommige vragen maar is een bevestiging rustgevend om het achter je te laten en zelfverzekerd verder te gaan.

Zo komen ook vaak vragen voorbij over een eventuele nieuwe partner: “wordt het wat met…” Vragen over de persoon zelf, wie is hij/zij liggen gevoelig zoals eerder gezegd. Ik zie de informatie over iemand via een foto wel maar ik houd het liever bij de informatie over de gezamenlijke energie.

FOMO; De confrontatie met social media voorbeelden en succesverhalen geeft veel jongeren bijvoorbeeld een gevoel van ‘missing out’, niet interessant zijn en van mislukking. Hartverscheurende brieven en vragen, uitzichtloosheid en door een totaal verloren gegaan gevoel van eigenheid en plezier. Prestatiedrang die leidt tot anorexia, minderwaardigheidsgevoel en schaamte die leiden tot boulimia. Zoveel verdriet en angst. Waar komt de pijn vandaan is de vraag.

Veel dilemma’s zijn me natuurlijk zelf ook niet vreemd. Het leven gaat ook voor mij door met alle levenslessen die voor  mij bedoeld zijn. Daarom zijn heel veel vragen wel herkenbaar maar dat is niet de leidraad voor een antwoord. Antwoorden komen uit het intuïtief weten, telepathie, het helder weten. Ze vertonen zich in beelden, woorden, geuren geluiden enz. Het is aan mij ze te vertalen in woorden en zinnen in begrijpelijke taal. Dat is voor elk consult weer nieuw en anders. Daar zet ik me volledig voor in. Het gaat mij niet om het vullen van tijd en gesprekstechnieken om een uur vol te maken. De afgelopen jaren is uit telefonische sessies al gebleken dat in zeer korte tijd antwoorden mogelijk zijn. Dat komt goed uit in deze tijd waarin we mobiliteit beperken.

 

Medium voorbeelden

Voor dringende vragen over overleden dierbaren.

Soms blijft men achter met onzekere gedachten en gevoelens na een afscheid. En is er behoefte aan bevestiging om los te kunnen laten. Na verloop van tijd is het nodig verder te kunnen gaan met een goed gevoel. Acceptatie van de situatie en vooral zelfacceptatie met de situatie en gebeurtenissen.

Ter verduidelijking kan het daarbij nog wel eens helpen een analyse te maken en interesses te verwoorden van wat de overledene echt belangrijk vond. De diepere bezieling vertalen. Dat geeft een extra handvat om tot rust te komen en verder te kunnen.

Bevestiging vinden bij dementie, zoals: doe ik er goed aan….  In ‘gesprek’ treden met een dierbare voor familie en zorgverlening. Vragen waarbij ik dien als vertolker/vertaler van gevoelens en waarnemingen. Voorop staat het welzijn en welbevinden van de kwetsbare persoon. In geen geval is het de bedoeling te manipuleren of te dwingen ter comfort van de vragensteller en voor financieel gewin.

Hulp bij het maken van een In Memoriam. Zoals het schrijven van een tekst en het uitspreken daarvan tijdens de uitvaart.

 

Dierentolk  gedrag problemenen gezondheid

Praten met dieren? Kan dat? Jazeker als je beseft dat dieren intuïtieve gaven hebben, instincten waarnaar ze handelen en reageren. Ze zijn net als wij voelende wezens. Alleen wel anders. Daarom begrijpen ze ons vaak niet, vinden ons onlogisch en begrijpen niet waarom we reageren zoals we doen. En wij kijken vaak verkeerd.

Dierlijk gedrag vertalen naar menselijke emoties en onze beleving is een valkuil. Toch is het vaak mogelijk te communiceren. Zo kan informatie ontstaan omtrent gedragsproblemen en gezondheid. Kan mogelijk onhandig gedrag gecorrigeerd worden of duidelijk worden wat we zelf kunnen veranderen voor een betere situatie. Kan bijvoorbeeld duidelijk worden waar pijn zit en waar het door ontstaat. Een ander voorbeeld dat ik kan zien hoe een eventueel nieuw huisdier is en of het past in je situatie. Of je zoekt een tweede huisdier voor de roedelvorming en wilt weten of dit gaat werken.

Communicatie met dieren verloopt voor mij in beelden, geluiden en andere zintuiglijke waarnemingen. Dat moet ik vertalen in woorden die voor ons duidelijk zijn.  Ik vind het werken met dieren altijd weer een prachtige gebeurtenis. Ze zijn onbevangen, hebben geen dubbele agenda en zijn recht door zee in hun informatie.

Heb je een vraag over je paard, hond of kat? Probeer het eens om op deze manier een antwoord te krijgen.

 

“Dierentalk” heeft inmiddels een eigen website gekregen: www.dierenvertellen.nl

Hier vind je alle informatie over communicatie met dieren.

Heb je vragen over een consult of een workshop? Stuur dan een mail naar info@dierenvertellen.nl